Skip to main content

Голд печатът или топъл печат е технология, при която чрез метално клише и метализирано фолио при определени натиск, температура и време се отпечатва изображение върху някаква равна термоустойчива повърхност – хартия, пластмаса, кожа. Използва се за придаване на по-голяма ефекност, уникалност и луксозност на изделието. Фолиата се предлагат в широка гама от цветове.