Skip to main content

Сухото преге или релефен печат е технология за надписване без използване на мастило. При нея се акцентира върху изображението, като му се придава релефност. За целта се изработва клише, което чрез натиск и топлина се притиска върху избрания материал, за да се получи вдлъбнато или изпъкнало изображение. Подходящ метод за надписване на визитки, етикети, брошури, бланки и др, както и на бележници, папки и всякакви кожени изделия. Прегето подчертава дизайна на изображението и го отделя визуално от останалите елементи на изделието.