Skip to main content

Технологията предлага изрязване на форми от хартия и различни видове фолио – текстилно, PVC, каст за
автомобили.