Skip to main content

При тази технология се използват различни видове силиконови или гумени тампони, които са гъвкави и позволяват печат върху неравна повърхност и сложни форми. Тампонът обхваща до 1/3 от обиколката на предмета за печат и е подходящ за всякакви обли предмети или такива с неравна повърхност – химикалки, чаши, поставки, кутии, инструменти, детайли, бутилки, калъфи и още много, а материалите на продуктите могат да са най-разнообразни – от пластмаса, метал и стъкло до дърво, полимери и хартия.