Сухо преге, голд печат

Сухото преге или релефен печат е технология за надписване без използване на мастило. При нея се акцентира върху изображението, като му се придава релефност. За целта се изработва клише, което чрез натиск и топлина се притиска върху избрания материал, за да се получи вдлъбнато или изпъкнало изображение. Подходящ метод за надписване на визитки, етикети, брошури, бланки и др, както и на бележници, папки и всякакви кожени изделия. Прегето подчертава дизайна на изображението и го отделя визуално от останалите елементи на изделието.

Голд печатът или топъл печат е технология, при която чрез метално клише и метализирано фолио при определени натиск, температура и време се отпечатва изображение върху някаква равна термоустойчива повърхност – хартия, пластмаса, кожа. Използва се за придаване на по-голяма ефекност, уникалност и луксозност на изделието. Фолиата се предлагат в широка гама от цветове.