Предпечатна подготовка и дизайн

Предпечатна подготовка и дизайн
За да може да се изпълняват бързо и безпроблемно заявените от Вас поръчки е необходимо изпратените файлове за печат да отговарят на определени изисквания.Входни файлови формати:

 • CDR;
 • EPS, AI (до Postscript 3);
 • PDF формат (до версия 1.5);
 • JPG и TIFF;
 • В случай, че не е указан цветови профил, приемаме, че са използвани следните входни цветови профили:
  • за CMYK елементи – FOGRA 39/Euroscale Coated v2;
  • за RGB елементи – sRGB.

Входни растерни изображения:

 • полутонови (CMYK и Grayscale) – 300 dpi (мин. 200 dpi);
 • щрих (Bitmap) – 1270 dpi (мин. 600 dpi);
 • oбщо намастиляване в една точка (total ink limit) 300%.

Допълнителни цветове/операции:

 • всички допълнителни цветове да са описани по Pantone Matching System;
 • довършителни операции (топъл печат, релеф, щанца, частичен лак и т.н.) да бъдат описани във файла като директен цвят, с overprint атрибути и с името на операцията.

Други:

 • шрифтовете да бъдат конвертирани в криви или всички използвани шрифтове да се приложат;
 • важни елементи (лога, текстове) да бъдат отдалечени от зоната за рязане на мин. 5 мм;
 • основни текстове в черно под 20 pt или с тънки колони да бъдат само в един цвят (К);
 • изображенията да са без допълнителни цветни/маскиращи канали, без слоеве и без пътеки.

Препоръки:

 • арт борда да бъде равен на обрязания размер на страницата;
 • отпускане за обрязване – мин. 2 мм (в зависимост от изделието може да достигне до 5мм);
 • да се избягва ползването на прозрачности.

Застъпване на цветовете:

 • 0,05 – 0,07 мм (0,15 – 0,20 pt) в зависимост от големината на елементите;